Strefa Aktywności Gospodarczej

przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku

 

120 ha gruntów

Idealnych dla Twojej inwestycji

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Strefa Aktywności Gospodarczej w Świdniku to teren o powierzchni 120 ha w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin . Teren jest wyjątkowo atrakcyjny ze względu na bliskość portu lotniczego, ale również węzłów komunikacyjnych drogi S12 i S17.
SAG od strony wschodniej bezpośrednio styka się z terenami wchodzącymi w skład Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Od strony zachodniej sąsiaduje z obwodnicą Lublina (węzłem „Tatary”). Od strony północnej jest ograniczona drogą wojewódzką nr 822, prowadzącą od węzła na obwodnicy Lublina w kierunku centrum Świdnika i Portu Lotniczego Lublin. Od południa SAG zamyka linia kolejowa nr 7 Warszawa – Dorohusk (granica państwa).

Strefa jest bardzo atrakcyjnie położona, dodatkowo ulokowanie tam Twojej inwestycji jest korzystne także ze względu na 3 letnie zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie SAG! Zapraszamy do SAG!

Przeznaczenie terenów SAG

 • tereny zabudowy usługowej U,
 • tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów przemysłowych, składów i magazynów U(P),
 • tereny zabudowy usługowej oraz obiektów przemysłowych, składów i magazynów U/P,
 • tereny zabudowy usługowej oraz składów i magazynów U/SM,
 • tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynówz dopuszczeniem zabudowy usługowej P(U),
 • tereny zabudowy usługowej i zieleni towarzyszącej Uz.

"Świdnik to miasto młodych, wykształconych, pełnych energii mieszkańców, otwarte na inwestorów, przyjazne i przygotowane, by służyć im wszechstronnym i profesjonalnym wsparciem. Przekonali się o tym przedsiębiorcy, którzy już zdecydowali się ulokować u nas swoją działalność."

 

Waldemar Jakson - Burmistrz Świdnika.

GRUNTY INWESTYCYJNE W ŚWIDNIKU

01

Tereny inwestycyjne między Portem Lotniczym Lublin a ul. Nadleśną

Od wschodu teren ogranicza obszar lotniska, od zachodu ul. Nadleśna. Od południa teren graniczy w części z linią kolejową, a we fragmencie – z ul. Żwirki i Wigury (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822). Od północy działki przylegają do drogi wojewódzkiej 822 prowadzącej w stronę lotniska i centrum Świdnika. Tereny są rozdzielone ul. Lotniczą (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822).

 

 • U – tereny zabudowy usługowej
 • U/MN – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
 • U(MN) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej

 

02

Tereny inwestycyjne między ul. Lotniczą a ul. Nadleśną

Od wschodu teren ogranicza obszar lotniska, od zachodu ul. Nadleśna. Od południa teren graniczy w części z linią kolejową, a we fragmencie – z ul. Żwirki i Wigury (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822). Od północy działki przylegają do drogi wojewódzkiej 822 prowadzącej w stronę lotniska i centrum Świdnika. Tereny są rozdzielone ul. Lotniczą (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822).

 

 • U(MW) – tereny zabudowy usługowej
 • U(P) – tereny zabudowy usługowej
 • P(U) – tereny produkcji,składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej

 

03

Tereny inwestycyjne między ul. Lotniczą a ul. Nadleśną

Od wschodu teren ogranicza obszar lotniska, od zachodu ul. Nadleśna. Od południa teren graniczy w części z linią kolejową, a we fragmencie – z ul. Żwirki i Wigury (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822). Od północy działki przylegają do drogi wojewódzkiej 822 prowadzącej w stronę lotniska i centrum Świdnika. Tereny są rozdzielone ul. Lotniczą (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822).

 

 • U/SM – tereny produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowa usługowa
 • Uz – tereny zabudowy usługowej i zieleni towarzyszącej
 • U/P – tereny zabudowy usługowej oraz produkcji, składów i magazynów

 

04

Tereny inwestycyjne między ul. Nadleśną a obwodnicą Lublina

Od wschodu teren ogranicza ul. Nadleśna. od zachodu bezpośrednio sąsiaduje z obwodnicą Lublina (zjazd – węzeł „Tatary”), od południa – z linią kolejową, a od północy z drogą wojewódzką nr 822 prowadzącą w kierunku lotniska i centrum Świdnika.

 

 • U(Mn) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
 • U(P) – tereny usług z dopuszczeniem produkcji, składów i magazynów
 • U/P – tereny usług oraz produkcji, składów i magazynów
 • P(u) – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej

 

KONTAKT

Katarzyna Lis
E.: katarzyna.lis@e-swidnik.pl

Biuro Obsługi Inwestora - Urząd Miasta Świdnik
ul. S. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik

T.: +48 81 751 76 63
F: +48 81 751 76 08
E.: biznes@e-swidnik.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Formularz został wysłany

© Copyright 2018 UM Świdnik