Strefa Aktywności Gospodarczej

przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku

 

120 ha gruntów inwestycyjnych

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Strefa Aktywności Gospodarczej w Świdniku to teren o powierzchni 120 ha  w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin . Teren jest wyjątkowo atrakcyjny ze względu na bliskość portu lotniczego, ale również węzłów komunikacyjnych drogi S12 i S17.

SAG od strony wschodniej sąsiaduje się z terenami wchodzącymi w skład Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Od strony zachodniej z obwodnicą Lublina (węzłem Tatary). Od strony północnej SAG jest ograniczona drogą wojewódzką nr 822, prowadzącą od węzła na obwodnicy Lublina w kierunku centrum Świdnika i Portu Lotniczego Lublin. Od południa SAG zamyka linia kolejowa nr 7 Warszawa-Dorohusk (granica państwa).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje w SAG możliwość prowadzenia następującej działalności:

 • U – usługowa,
 • U/MN – usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • U(MN) – usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej,
 • U(MW) – usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 • U/SM – usługowa oraz składy i magazyny,
 • U/P – usługowa oraz obiekty przemysłowe, składy i magazyny,
 • U(P) – usługowa z dopuszczeniem obiektów przemysłowych, składów i magazynów,
 • P(U) – produkcyjna, składy i magazyny z dopuszczeniem zabudowy usługowej,
 • PU – produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa,
 • Uz – usługowa i tereny zieleni towarzyszącej.

"Świdnik to miasto młodych, wykształconych, pełnych energii mieszkańców, otwarte na inwestorów, przyjazne i przygotowane, by służyć im wszechstronnym i profesjonalnym wsparciem. Przekonali się o tym przedsiębiorcy, którzy już zdecydowali się ulokować u nas swoją działalność."

 

Waldemar Jakson - Burmistrz Świdnika.

GRUNTY INWESTYCYJNE W ŚWIDNIKU

01

Tereny inwestycyjne między obwodnicą Lublina a ul. Nadleśną

Od wschodu teren ogranicza ul. Nadleśna, od zachodu bezpośrednio sąsiaduje z obwodnicą Lublina (zjazd – węzeł Tatary), od południa – z linią kolejową, a od północy z drogą wojewódzką nr 822 (ul. Mełgiewską) prowadzącą w kierunku lotniska i centrum Świdnika.

 

 • U – tereny zabudowy usługowej
 • PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

 

Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Świdnik, Teren I.

 

System Informacji Przestrzennej Miasta Świdnik – geoportal miejski.

02

Tereny inwestycyjne między ul. Nadleśną a ul. Lotniczą (część południowa)

Od wschodu teren ogranicza ul. Lotnicza, od zachodu ul. Nadleśna, a od północy ul. Skośna. Od południa teren graniczy z linią kolejową oraz z ul. Żwirki i Wigury (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822).

 

 • U – tereny zabudowy usługowej
 • U/MN – tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • U(MN) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
 • U(MW) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 • U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów przemysłowych, składów i magazynów
 • P(U) – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej
 • Uz – tereny zabudowy usługowej i zieleni towarzyszącej

 

Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Świdnik, obszar Lotnisko.

 

System Informacji Przestrzennej Miasta Świdnik – geoportal miejski.

03

Tereny inwestycyjne między ul. Nadleśną a ul. Lotniczą (część północna)

Od wschodu teren ogranicza ul. Lotnicza, od zachodu ul. Nadleśna, a od północy ul. Mełgiewska. Od południa teren graniczy z ul. Skośną.

 

 • U – tereny zabudowy usługowej
 • U(MN) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
 • U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów przemysłowych, składów i magazynów
 • U(P) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów przemysłowych, składów i magazynów
 • Uz – tereny zabudowy usługowej i zieleni towarzyszącej

 

Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Świdnik, obszar Lotnisko.

 

System Informacji Przestrzennej Miasta Świdnik – geoportal miejski.

04

Tereny inwestycyjne między ul. Lotniczą a Portem Lotniczym Lublin

Od wschodu teren ogranicza obszar lotniska, od zachodu ul. Lotnicza. Od południa teren graniczy z ul. Żwirki i Wigury (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822). Od północy działki przylegają do ul. Mełgiewskiej.

 

 • U – tereny zabudowy usługowej
 • U(MN) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
 • U/SM – tereny zabudowy usługowej oraz składów i magazynów
 • Uz – tereny zabudowy usługowej i zieleni towarzyszącej

 

Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Świdnik, obszar Lotnisko.

 

System Informacji Przestrzennej Miasta Świdnik – geoportal miejski.

DLACZEGO ŚWIDNIK?
Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina (12 km),
Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, międzynarodowych tras S12 i S17, linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk,  kilkadziesiąt kilometrów od przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią
Lider w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Siedziba WSK PZL-Świdnik
Bliskość ośrodka akademickiego Lublin (5 publicznych uczelni wyższych, 5 niepublicznych).

WSPARCIE  INWESTYCJI
3 lata bez podatku od nieruchomości – wsparcie miasta pod postacią zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 36 miesięcy zgodnie z uchwałą nr XXVIII/296/2016 Rady Miasta Świdnik
15 lat zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) – zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 aja 2018 r.

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Formularz został wysłany

Katarzyna Lis
E.: katarzyna.lis@e-swidnik.pl

Wydział Promocji Miasta
Urząd Miasta Świdnik
ul. S. Wyspiańskiego 27
 21-040 Świdnik

T.: +48 81 751 76 68
F: +48 81 751 76 08
E.: biznes@e-swidnik.pl

© Copyright 2018 UM Świdnik